Ποιοτικά Παιδικά Παιχνίδια

Παράλληλη δράση της εταιρίας μας, είναι το Ποιοτικό Παιδικό Παιχνίδι/ Δώρο, που έχει σχέση με Πολιτισμό, Εκπαίδευση, Προστασία περιβάλλοντος.
Οι επιλογές μας βασίζονται στο σκεπτικό ότι: «Το Παιδικό Δώρο δεν είναι υποχρέωση αλλά συμμετοχή στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του Παιδιού»

Μετάβαση στο fotonio.gr

Scroll to Top